Phân loại cảm biến áp suất theo nguyên lý hoạt động

Cảm biến áp suất là thiết bị điện tử dùng để đo áp suất hoặc ứng dụng có liên quan đến áp suất chuyển đổi tín hiệu áp suất sang tín hiệu điện. Nguyên lý hoạt động cảm biến áp suất là có nguồn tác động lên cảm biến, đưa về vi xử lý rồi đưa ra tín hiệu.

Cảm biến áp suất là gì?

Cảm biến áp suất là thiết bị điện tử dùng để đo áp suất hoặc ứng dụng có liên quan đến áp suất chuyển đổi tín hiệu áp suất sang tín hiệu điện . Nguyên lý hoạt động cảm biến áp suất là có nguồn tác động lên cảm biến, đưa về vi xử lý rồi đưa ra tín hiệu.

Ứng dụng Cảm biến đo áp suất

Sử dụng đo: Áp suất khí, áp suất hơi, áp suất chất lỏng là ngồn áp suất cần kiểm tra.

Nguyên lý của các loại cảm biến áp suất phổ biến

1. Cảm biến áp suất sen

Có nhiều nguyên lý hoạt động tùy thuộc vào các loại cảm biến áp suất khác nhau như dựa vào sự biến dạng vật liệu, thay đổi điện trở, thay đổi điện dung, sử dụng vật liệu áp điện. Dạng áp điện trở và dạng điện dung là 2 dạng hoạt động phổ biến trong cảm biến áp suất sen.

2. Cảm biến áp suất kiểu áp điện trở

Nguyên lý hoạt động của cảm biến áp suất này là các phần tử áp điện trở sẽ được cấy trên cấu trúc màng rồi chuyển thành tín hiệu điện.

Trên thực tế, áp điện trở sẽ thay đổi giá trị khi lớp màng biến dạng. Màng, cấu trúc, vị trí, kích thước các áp điện trở trên màng quyết định tầm đo, độ nhạy của cảm biến áp suất.

Màng nhạy với tác động của áp suất thường được sử dụng làm màng áp suất. Tại 4 trung điểm của cạnh màng có 4 điện trở. Trong đó có 2 cặp điện trở song song với màng, 2 cặp điện trở còn lại vuông góc với màng.
Điện áp bằng 0, điện trở ở trạng thái cân bằng khi áp suất không tác động. Còn khi áp suất tác động thì màng sẽ biến dạng làm cho điện trở thay đổi đồng thời áp điện trở song song giảm, điện trở vuông góc tăng.

3. Cảm biến áp suất kiểu tụ

Nguyên lý hoạt động của cảm biến dựa vào giá trị điện dung để xác định chỉ số áp suất. Khi thay đổi khoảng cách của cực tụ thì điện dung của tụ cũng sẽ thay đổi.
Lớp màng bị biến dạng khi có áp suất tác động vào làm cho bản cực lại gần với nhau hoặc kéo bản cực ra xa làm giá trị của tụ thay đổi. Qua hệ thống xử lý của thiết bị cảm biến đo áp suất xác định được áp suất.

Nguồn: https://cambienapsuat.com/cam-bien-ap-suat-la-gi-phan-loai-cam-bien-ap-suat-theo-nguyen-ly-hoat-dong.html

error: Content is protected !!